Vannproblem, løsninger og måleverdier

Vannproblemer og løsninger

Vannet er grønt og uklart

Årsak
Det er algevekst i vannet, fordi der mangler klor eller fordi pH-verdien er for lav.
Løsning
Juster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling og tilsett KlarPool.

Sidene på bassenget er slimete
Årsak Det er algevekst i vannet, fordi der mangler klor eller fordi pH-verdien er for lav.
Løsning Juster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling og tilsett KlarPool.

Vannet er melkeaktig og uklart
Årsak1 Vannet har før høy pH-verdi, så vannet er for hardt (basisk). Derfor skilles det ut kalkpartiklar i vannet.
Løsning 1 Juster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tilsett flokkingsmiddel og la pumpen gå.

Årsak 2 Det Det er ikke nok desinfiseringsmiddel i vannet.
Løsning 2 Juster pH-verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tilsett flokkingsmiddel og la pumpen gå. Øk ev. doseringen av vedlikeholdstablettene Langsamklor.

Vannet er grønt men klart. Det er brune partiklar i vannet.
Årsak Det er spor av jern i vannet (gulgrønn farge), eller spor av kobber (turkis farge).
Løsning Juster pH-verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tilsett flokkingsmiddel og friskt vann. Lad pumpen gå kontinuerlig.

Vannet er brunt og uklart
Årsak Vannet inneholder jern.
Løsning Juster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tillsätt Flockningsmedel och friskt vatten. Lad pumpen gå kontinuerlig.

Vannet er svart og uklart
Årsak Vannet inneholder mangan.
Løsning Juster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tillsätt Flockningsmedel och friskt vatten. Lad pumpen gå kontinuerlig.

Sidene på bassenget har et rutt belegg
Årsak pannet har før høy pH-verdi, så vannet er for hardt (basisk). Derfor dannes det kalkavleiringer.
Løsning Tøm bassenget for vann og fjern belegget med et rengjøringsmiddel, som inneholder kalkfjerner.

pH og klorverdiene er korrekte, men vannet er likevel grønt
Årsak For mye stabilisator/cyanursyre.
Løsning Utfør en test for cyanursyre og skift ut en del av vannet i bassenget.

Rust på metalldeler og stiger
Årsak pH-verdien er for lav så vannet er for bløtt (surt).
Løsning Juster pH verdien till 7,0 – 7,4.


Relevante måleverdier

pH-verdi 7,0 - 7,4 (tilstræb 7,2)
Fritt klor *1 1,0 - 3,0 mg/l
Bundet klor *1 Maks. 0,5 mg/l
Aktivt oksygen 3,0 - 8,0 mg/l
Cyanursyre 25 - 50 mg/l
Total alkalinitet 80 - 120 mg/l
Kalsium hardhet 100 - 200 mg/l

*1) Klor blir værende i vannet etter at desinfiseringseffekten har avtatt. Dette kalles "bundet klor". Når man snakker om verdien av "fritt klor", er det mengden av effektivt klor i vannet som menes.

NO Sitemap

Kundeservice

Telefonene er bemannet
mandag til torsdag: 09.00–16.00
Fredag: 09.00–15.00


DANSKA: +45 7022 6856
SVENSKA: +46 0771-188 819
FINSK: +358 44021 7071

Swim & Fun Scandinavia ApS


Administration &
kundeservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde
Tlf.: +45 7022 6856
Mail: info@swim-fun.dk
CVR-nr. DK30530136

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.30
Lørdag - søndag: lukket

Serviceværksted &
returvare

Ledreborg Allé 128E
4000 RoskildeSwim & Fun kan følges på Facebook Swim & Fun er på Instagram Swim & Fun er på Linked In
trustpilot sf